Loan tin

R.I.P

10 năm trước · 3 bình luận

Làm bài thơ máy tặng bác này (để ý từ đầu tiên mỗi câu nhé!) 

Kim cổ tây đông buổi tiễn đưa 
Jong xa vời nhắc lại ngày xưa 
Il gần gũi tấc gang mây biếc 
Qua đó hồng mao thịt vẫn thừa 
Đời một gang tay chàng tuổi trẻ 
Triều sương ướt đẫm lúc sa mưa 
Tiên...