AvanSutoLatsu
Giờ mới nhận ra nguồn gốc của từ vàng trong Nga vàng mà phe U cà hay dùng là chỉ Châu Á da vàng. Mịa bọn này, PBCT Vcl! - 4 ngày trước
260 người quan tâm
7681 bình luận
209 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết