CONGTM09
Các bác Linkhayers trên thông anh ngữ dưới tường công nghệ dịch giúp em đoạn này sang tiếng anh giúp em với:
"Điện toán đám mây nền tảng cho dịch vụ phần mềm chụm nguồn (sử dụng ưu thế đám đông".
Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!!!
@thinker @
- 1 năm trước
566 người quan tâm
1004 bình luận
26 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa S37-OzaCONGTM09

CONGTM09 4 năm trước
Tết độc lập không kiếm gái gud mà đi chơi zô linkhay chi?
S37-Oza 4 năm trước
mi cũng cũng trực linkhay nói chi t! hehe
Website liên kết