Firefly
Cổ phiếu POW 2023 Breakout Trendline, vững tay chèo.

Tín hiệu:

1. Breakout Down Trendline.
2. Khối ngoại vẫn mua ròng.
3. MACD cho Bull Signals.
4. Kỳ vọng Overbought trên EMA200 = Breakout.


Kế hoạch tiếp theo cho năm 2023 và có thể duy trì đến cuối 2024: https://tinyurl.com/2gdub7zn
- 3 ngày trước
281 người quan tâm
3104 bình luận
1465 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết