Minh_Let
Remember, remember
The fifth of November
The gunpowder treason and plot.
I know of no reason
Why the gunpowder treason
Should ever be forgot."
- 9 năm trước
200 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa vietnamnet_ictMinh_Let

vietnamnet_ict 9 năm trước
Sửa chưa hết kìa: "trích nhận định của ICTExpress" :)p
P/S: có phải genk cũng đang bị DDoS không em?
Minh_Let 9 năm trước
ko a ạ, a ko vào được à?
Website liên kết