Nightstalker
Xóa nick nào - 9 năm trước
16 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa saikNightstalker

saik 9 năm trước
chưa hẳn, 1 phần thôi ^^ nhưng mik thik thắng thua rõ ràng :))
Nightstalker 9 năm trước
Thắng thua làm gì cái ta cùng không rõ. Ấn tượng xấu là tốt đấy :)
Website liên kết