PythonGable
Đang tìm cách giải trí sau khi xong side project.
Bạn nào cần tư vấn gì về học hành lập trình, định hướng lập trình, học gì trước học gì sau, học như nào. Mình sẽ chia sẽ kinh nghiệm của mình. 

Nếu ai cần review project các thứ thì liên hệ - Chỉ có thể review React, JS, NodeJS, Python ... nói chung không liên quan đến 2 bạn Java và C#. 

Ai cần tìm solution về các kiểu các thứ thì liên hệ mình luôn - sẽ cố gắng giúp. 
Nói chung ai cần gì liên quan đến web/software có thể liên hệ.
- 1 ngày trước
147 người quan tâm
2028 bình luận
30 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết