SamSam
Sợ mấy bố tiêu chuẩn kép thật, những năm Cr7 được bóng vàng thì 100 nhà báo công tâm. Những năm M10 được bóng vàng là do 100 nhà báo đó bị mua chuộc VL thật sự - 36 ngày trước
1038 người quan tâm
10615 bình luận
4390 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết