Tocluc
"Một nền văn minh tiên phong cần những cá nhân có thiên hướng độc lập, xông xáo và cứng cỏi. Nhưng ngược lại nền văn minh công nghiệp thành thị cần những người hoà động và hợp tác để làm việc nhóm." - 3 năm trước
359 người quan tâm
667 bình luận
200 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết