apple13
Niệm Phật phải nhất Tâm, miệng niệm tâm nghĩ, trong tâm có Phật. Những người ăn chay mà nghĩ mình đang ăn thịt tâm có sáng, có hướng Phật hơn những người ngày ngày ăn thịt nhưng nghĩ mình ăn chay? - 11 năm trước
480 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa jewela2apple13

apple13 11 năm trước
Xin chào, Nhân Mã :D
jewela2 11 năm trước
hj, aquarius apple ^^
Website liên kết