chelx
Việc phải làm không hề đồng nhất với việc đúng.
Đôi khi ta CHỌN làm việc SAI TRÁI vì sau khi cân đo lợi ích, ta thấy nếu không làm thì ta sẽ tổn hại không chấp nhận được. Hoặc ta không còn lựa chọn nào khác ( khi nào thì không có lựa chọn nào khác nhỉ ?)

Nhưng nó vẫn là việc SAI TRÁI! Ta phải hiểu như thế! Ta phải làm, nhưng hãy nhớ nó là việc SAI TRÁI. Những người bạn ta, những người ủng hộ ta, những người làm cùng ta hãy nhớ đó là việc SAI TRÁI mà ta phải làm.
- 70 ngày trước
1175 người quan tâm
506 bình luận
3 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết