dominhquan
Anh cầu mong - không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông - bão - biển - bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc …

ĐỖ TRUNG QUÂN
- 2 năm trước
431 người quan tâm
1420 bình luận
1727 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa growupworkdominhquan

growupwork 1 năm trước
Báo cáo nhân lực ICT: https://linkhay.com/link/3176566/bao-cao-nguon-nhan-luc-ict-viet-nam
Website liên kết