ga_dj_bo
nắng mưa là việc của trời
Tráh mưa tráh nắg việc người, người lo
P/s: nhớ a êu :x LinkHay Touch
- 11 năm trước
68 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa tranduyluatga_dj_bo

tranduyluat 11 năm trước
tranduyluat_htc Sao mà sợ lộ chứ ...
ga_dj_bo 11 năm trước
hello honey :* trời mưa suốt ý nhờ :d
Website liên kết