kekin
Trong 24h, Linkhay chỉ có 30 tin lên hot (quá ít)
Chỉ có 50% là tin tức (tin cũ)25% là link joke, gái, comic... không có thông tin
12,5% là tin niche, không phải ai cũng quan tâm12,5%% là link evergreen
Quả thật là nếu logout, chỉ đọc tin ở danh sách Linkhot thì không có gì để đọc cả, trong khi 70% traffic ở Linkhay là những người không login.
Can anyone do anything?
- 13 ngày trước
1233 người quan tâm
8264 bình luận
8232 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết