meofi
Sáng gặp thành phần đi được đi Tây kể về giáo dục Tây như thiên đàng, nào thì không bài tập về nhà, nào thì nước Ý, nước Phần Lan, Việt Nam như địa ngục, rằng suốt mấy chục năm trên ghế nhà trường mà không học được một cái gì đáng kể... rồi thi nói về cải - 5 năm trước
554 người quan tâm
2846 bình luận
87 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa gwens83meofi

gwens83 7 năm trước
Trả lời cho top Tư duy lập trình của cậu http://linkhay.com/chung-ta-cac-robot/1209412
Website liên kết