nightwishx
Website về Rock bằng tiếng Anh đầu tiên ở Việt Nam đi vào hoạt động! http://linkhay.com/link36660/website-ve-rock-dau-tien-o-viet-nam-di-vao-hoat-dong - 13 năm trước
277 người quan tâm
231 bình luận
34 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa ncc1411nightwishx

ncc1411 13 năm trước
Mới nghe While your lips are still red :)
nightwishx 13 năm trước
Nghe rồi thì nhớ rút kinh nghiệm :))
Website liên kết