nouveaunano
It's hard to stay mad when there's so much beauty in the world. - 11 năm trước
194 người quan tâm
33 bình luận
1 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa shimonnouveaunano

shimon 11 năm trước
ặc, mình gài gì đâu :| thấy thế nào thì giới thiệu vậy thôi @.@
nouveaunano 11 năm trước
Luật còn có tội ngộ sát thì chắc bạn vô í ngộ khen mình. Sau này mà phát hiện bạn theo kiểu ông nhà văn gì nói là "thằng nào thích khen thì tao khen cho nó chết" thì mình sẽ đưa đơn ra phường.
Website liên kết