ntmj27
Giờ giả sử ông nước ngoài thắng vụ đấu giá, chắc từ Bộ trưởng đến CĐM cũng sẽ nói khác ngay

Mà ông nước ngoài trả thấp hơn có 3% thôi
- 132 ngày trước
395 người quan tâm
3780 bình luận
864 tin đã gửi

Hoạt động gần đây

Website liên kết