ntmj27
Giờ giả sử ông nước ngoài thắng vụ đấu giá, chắc từ Bộ trưởng đến CĐM cũng sẽ nói khác ngay

Mà ông nước ngoài trả thấp hơn có 3% thôi
- 164 ngày trước
396 người quan tâm
3814 bình luận
868 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa cuong205antmj27

Website liên kết