paradise_hlvu
Sao không 404 mình mà lại khóa bình luận - 10 năm trước
38 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa Ernestoparadise_hlvu

Ernesto 10 năm trước
Tranh luận mãi ở note của người khác khiến người ta khó chịu. Thôi , anh em mình qua đây nói cho thoải mái.
Ernesto 10 năm trước
Ối, ông bạn này là ai mà có vẻ biết tớ rõ thế nhỉ? Kiểu này lại cờ lông của ông nào rồi.
Website liên kết