sean
Phe Leave (Brexit) thắng thế trong một cuộc trưng cầu dân ý, châm ngòi cho rất nhiều sự kỳ thị chủng tộc, tư tưởng quốc gia cực đoan, anti-intellectualism (không biết dịch TV là gì) trên khắp nước Anh. Một tuần rất buồn - http://tinyurl.com/y2eqmf82 - 7 năm trước
927 người quan tâm
56 bình luận
2 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa hotienlocsean

hotienloc 9 năm trước
Hi cậu, mình tên Lộc. Tài khoản mình bị xóa từ sau đợt của VCC bị hack, cậu kết bạn với mình để mình tiếp tục chia sẽ linkhay và xây dựng lại tài khoản nha. :D
Website liên kết