sean
Phe Leave (Brexit) thắng thế trong một cuộc trưng cầu dân ý, châm ngòi cho rất nhiều sự kỳ thị chủng tộc, tư tưởng quốc gia cực đoan, anti-intellectualism (không biết dịch TV là gì) trên khắp nước Anh. Một tuần rất buồn - http://tinyurl.com/y2eqmf82 - 7 năm trước
927 người quan tâm
56 bình luận
2 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa trinhthuhiensean

trinhthuhien 12 năm trước
dạo này tự nhiên thấy trôi nổi nhiều bài về các câu hỏi phỏng vấn của mấy tech companies ở cả web Tây lẫn web Ta - nhưng thảm họa thực sự nằm ở phần comment của phần lớn các bài báo ấy . Em chửa hiểu. bác giải thíc rõ hon di\
Website liên kết