snowqueen
“Love isn't finding a perfect person. It's seeing an imperfect person perfectly” - 9 năm trước
82 người quan tâm
0 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa chopper3007snowqueen

chopper3007 9 năm trước
co câu hỏi r a''?ở chỗ nào cơ Th?
snowqueen 9 năm trước
10h mới băt đầu mà :D T mở yahoo lên đi
Website liên kết