tuanna0703
Khi người lớn mang thế giới quan áp vào tư duy của một đứa trẻ và đòi hỏi các nhà Sư Phạm phải làm theo mong muốn của họ thì nó cũng giống như đẽo cày giữa đường. Mỗi người giỏi 1 chuyên môn nếu có tranh biện thì hay để những người trong ngành giải quyết - 104 ngày trước
1202 người quan tâm
8202 bình luận
7373 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa tranhungkhanh1990tuanna0703

tranhungkhanh1990 209 ngày trước
https://linkhay.com/link/3754366/iran-truy-na-trump có tin giải trí cần bác support
Website liên kết