voldemort_nbk
Ngầu - 9 năm trước
91 người quan tâm
1 bình luận
0 tin đã gửi

Mạch lưu bút giữa ctmlthcdvoldemort_nbk

ctmlthcd 9 năm trước
nbk = Ng Bĩnh Khiêm???
voldemort_nbk 9 năm trước
Chắc vậy ợ, nhưng mà là Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh lẻ :D
Website liên kết